แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

แหวน ความหมายของแหวน ความเชื่อ ประวิตของแหวน ตามความเชื่อ และแนวทางด้านจิตวิทยา
ที่ได้มีการวิเคราะห์นิสัยของผู้สวมใส่แหวน ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนั้น
พบว่า การสวมแหวนในแต่ละนิ้วสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ อุปนิสัยของผู้สวมใส่ได้อย่างแม่นยำ
และยัง เสริมบุคลิค สง่า ราศรี ให้แก่ผู้สวมใ่ส่อีกด้วย WANICH JEWELRY จึงได้ออกแบบ รังสรร แหวนแต่ละวง
ให้มีความประณีต ละเอียดละออ สวยงามเพื่อที่จะได้คู่ควรกับผู้ที่จะใส่ ด้วย
ตามตำนานและประวัติศาสตร์ที่มีมาช้านาน ต่างเชื่อกันว่าการสวมแหวนที่นิ้วนางจะทำให้แหวนนั้น
ดลอำนาจของความรักผ่านสู่หัวใจของผู้สวมใส่ได้และแหวนแต่งงานก็เปรียบเสมือนตัวแทนคำสัญญาความรัก และความมั่นคง
เป็นเครื่องประดับติดตัวชิ้นเดียวที่มีคุณค่าผูกพันจิตใจกับหญิงสาว
แต่ก่อน คู่หนุ่มสาวจะใช้เถาวัลย์ตามธรรมชาตินำมาผูกติดกับนิ้วเพื่อแสดงถึงความรัก
จนกลายเป็นประเพณีของชาวโรมันและชาวอังกฤษที่จะนำโลหะที่มีค่าที่สุดของแต่ละยุคสมัยมาใช้สวมให้กับเจ้าสาว
ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่สมัยโบราณแหวนหมั้นที่ใช้กันของคู่บ่าวสาวนั้นทำมาจากเหล็กธรรมดา
ตามตำนานเชื่อว่าแหวนเหล่านี้เกิดจาก เทพเจ้าโพรเมธูส(Prometheus)
ตีเหล็กขึ้นมาเป็นแหวนให้กับเหล่ามนุษย์ที่ไม่มีรักต่อมาแหวนที่ชาวโรมันให้กันนั้น ก็กลายเป็นทองคำทรงกลม
ซึ่งแสดงถึงวัฏจักรแห่งชีวิตและความเป็นนิรันดร์อีกทั้งเป็นการปฏิญาณต่อสาธารณชน
ว่าสัญญาสมรสของคู่บ่าวสาวจะได้รับการปฏิบัติและถนอมไว้ตราบนานเท่านาน
ตราบจนปัจจุบัน ด้วยคุณค่าความงานอมตะ ทำให้แหวนทองคำเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเพณีการแต่งงานที่ทรงความมหัศจรรย์คงอยู่กับเจ้าสาวตลอดกาล
จนถึงศตวรรษที่ 15 แหวนอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและซื่อสัตย์ โดยใช้อัญมณีที่แกร่งที่สุดนั่นก็คือ เพชร

1,100.00 ฿