จี้ ความหมายตามพจนานุกรม คือ เครื่องประดับที่มีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี
มักทําด้วยทองคําประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสําหรับห้อยคอ
จี้มีความหมายคามรูปทรงและ รูปที่แกะสลักลงไปยัง วัสดุนั้นๆ เพื่อ
สื่อความหมายต่างๆ เช่น รูป ดาว อาจสือถึงดาวเหนือ ความรักที่มั่นคงเหมือนดั่งดาวเหนือ
หรือ สื่อสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่นรูปไม้กางเขน รูปหัวใจสื่อถึงความรักระหว่าง พ่อ แม่ ลูก หรือ คนรัก เป็นต้น จี้แม้เป็น เครื่องประดับเงินหรือทองชิ้นเล็กๆ
แต่ สามารถมาเติมเต็ม ให้ กับการแต่งกายของเรา ให้ มีความโดดเด่น เหนือ บุคคลอืน หรือ เสริมบุคลิค
ให้กับผู้สวมใส่ ดังนั้น การแต่งกายจึงไม่ควร มอง ข้าม จี้โดยเด็ดขาดจ้าาาาา

No products were found matching your selection.