แรงบัลดาลใจ ในการก่อตั้ง Wanich Jewelry

เนื่องจาก ข้าพเจ้า มีความชื่นชอบใน การออกแบบดีไซน์ เครื่องเงินแท้ ทั้ง การแต่งกาย และ สวมใส่เครื่องเงินสวยๆ มาตั้งแต่เด็กเด็ก ข้าพเจ้า จึงได้ศึกษาเรียนรู้การออกแบบด้วยตนเอง และ เรียนรู้โดยการเข้าอบรมเรื่องการออกแบบเครื่องประดับเงิน กับหน่วยงานต่างๆของทางรัฐบาล หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ได้แต่งงานกับ

คุณ ชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวาณิช ซึ่งเป็นผู้จัดการ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด ที่เป็น บริษัท ผลิต จำหน่าย และ ส่งออกเครื่องประดับเงิน มากว่า 20 ปี
เป็นเวลากว่า 10 ปีที่ ข้าพเจ้า อยู่ที่ บริษัท ดอยซิลเวอร์แห่งนี้ ได้เห็น ถึงรูปแบบงาน เครื่องเงินน่าน การทำงานของมืออาชีพจากทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ งานที่มีประสิทธิภาพ และ คุณภาพของชิ้นงาน ที่ใช้ในการส่งออก ที่สามีได้ทำอยู่
จึงทำให้ ข้าพเจ้า มีความคิดที่จะนำรูปแบบงานเครื่องประดับเงินที่สวยงาม ของทางเมืองนอกมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบสไตล์ไทยๆ ที่ ข้าพเจ้า ชื่นชอบ เพื่อให้ ตนเองสวมใส่ และ มาแนะนำให้แก่ ท่านที่ชื่นชอบในงานเครื่องประดับดีไซน์สวยๆ เครื่องเงินที่มีคุณภาพ ชอบในแบบเดียวกัน ได้เลือกเป็นเจ้าของค่ะ

Discover handcrafted pieces based on your preference.
INSPIRED COMMUNITY

Powerful, Dramatic, Inspiring Styles

 inspirations from Wanich Jewelry community. Share your story at Wanich Jewelry
 Connected to Wanich Jewelry