แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

งานทองโบราณเป็นงาน ที่ รวมเอาศิลปะ ที่มีอยู่ทุกแขนงมา ประดิษลง
ในชิ้นงานชิ้น หนึ่งๆ ซึ่งต้องใช้ ทักษะเชิงช่างทองโบราณ สมาธิ และ ความคิดสร้างสรรค์
ของผู้ผลิต ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่ ควรจะมีไว้ เพื่อ อนุรักษ์ และ ตกแต่งร่างกาย เนื่องจาก
เป็นงานละเอียดสวยงาม ท้ังดีไซน์ และ ขนาด