นาฬิกา เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการเครื่องมือบอกเวลา
ที่ละเอียดกว่าหน่วยธรรมชาติ เช่น เช้า กลางวัน เย็น ข้างขึ้น ข้างแรม
ซึ่งก็ได้มีการสร้างอุปกรณ์และพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นนาฬิกาที่ใช้กันทุกวันนี้ และ ยัง พัฒนาการออกแบบทั้งรูปแบบ
ความสวยงาม ประโยชน์ใช้ สอยให้มากขึ้นไม่ โดย WANICH JEWELRY ได้ดีไซน์ สายนาฬิกา ที่สวยงาม ทำจาก พวก
ทองคำ เงินแท้ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะกับบุคลิคของผู้สวมใส่ เพิ่มความสะดุดตา อีกด้วย

No products were found matching your selection.